jacquelinedelman@gmail.com

Pedagogen

Jacqueline Delman har i mer än 35 års tid undervisat elever i alla röstfack och på alla niver. Hon har hållit många kurser i sång- och operainterpretation både i Sverige och utomlands. Största delen av eleverna har fortsatt på musik- eller operahögskolor eller fått engagemang på operascener inom eller utanför Sverige.

Hon har varit ordförande för Svenska sång- och talpedagogförbundet SSTPF och är alltjämt förbundets internationella kontaktperson.

Jacqueline är även representant i EVTA ( European Voice Teachers Association). 2002 var Jacqueline Delman en av Master Teachers på AOTOS fortbildningskurs för sångpedagoger i Harrow, England.

Utöver sin pedagogiska gärning inom privat undervisning, håller hon kurser i form av master classes och workshops.
Maila gärna Jacqueline för att få mer information om kursverksamheten.

KURSERJD

Valid CSS!© copyright 2009
mailbox@asadanielsson.com